T -istasyonunun içinde aktarmak istediğimizi bu sefer “K” harfini araç ederek, kelimeler arasında körpü kurarak gerçekleştiriyoruz.

Kendi başıma Keşfetmetme yardım et”

Kollektif ol, kooperatif ol, co-creative ol, kaynak göster (esin kaynağı göster)

Katılımcı, kucaklayıcı, kapsayıcı ol.

Köyde, kasabada, kentte kollektif olmaya ihtiyaç var. Sadece kendimiz için, kendi çocuğumuz, kurumumuz için değil..

Kat, katıl, katma değer katalım, fantaziyi kanatlandıralım.

Küresel düşün yerel davran.

kanımca” da diyebil, kendi fikrini, kendi keşfettiğini söyle, kendin ol, iyiye, güzele kucak aç ve iyiyi, güzeli kolla, koru.

Kutlayacak, keyif alacak çok günlerimiz olsun, kavgaların, kırgınlıkların olmadığı.

Kalbin, kafanın, kolların birlikteliğini unutma.